Budite jedinstveni!

Ovim izdržljivim, svestranim spravama za vežbanje, koje se mogu instalitrati u jedinstvenim kombinacijama, mogu se pružiti efikasne rekreativne i sportske aktivnosti za sve uzraste u gotovo svakom spoljašnjem okruženju. Sa jedinstvenom konstrukcijom koja se montira na pilone, ne samo da se obezbeđuje stabilna oprema, već je moguće postaviti i određene fitnes sprave na zajednički nosač/pilon (na primer: dve sprave na istom nosaču/pilonu). To Vam omogućava da stvorite ekonomičan i efikasan fitnes prostor na otvorenom. Sprave Outdoor Fitness Center-a, sem u osnovnoj sivo-zelenoj kominaciji, mogu se naručiti u gotovo 200 različitih boja po izboru.

Osnovna kombinacija